Datavisualisering

Vill du få bättre koll på hur du ligger till digitalt idag och vart du är på väg? Med vår datavisualisering samlar vi all information som är relevant för just ditt företag på en och samma plats. Med lättöverskådlig visualisering av data blir det enkelt att ta in det du behöver för att fatta välunderbyggda beslut.

Visualisering av data – med ordning och reda

Att navigera bland data som rör digital marknadsföring kan vara en mardröm för den som inte har erfarenhet eller tid till det. Verktygen är många och informationen de visar är svindlande i sin omfattning. Det är svårt att avgränsa sig till det som har en koppling till dina affärsmål utan att missa vitala delar.

Vi sköter din datavisualisering utifrån dina affärsmål och förutsättningar. För att sålla fram relevant information utgår vi från hur du jobbar med digital marknadsföring idag och vad du har för mål med det arbetet. Sedan skapar vi en datavisualisering som är enkel att förstå och presentera för andra. Är du intresserad av datavisualisering som det faktiskt går att greppa? Hör av dig till oss för rapporter att se fram emot.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Målgruppsanalys

Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? Att känna din målgrupp är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Mycket styrs av just dina kunders beteenden och då är det extra viktigt att förstå dem.
Läs mer

Konverteringsoptimering

Målet med konverteringsoptimering är att fler besökare på webbplatsen ska göra det du vill. Många som driver en webbshop vill öka antalet genomförda köp. I det fallet är varje köp en konvertering. Men en konvertering kan även vara ett ifyllt kontaktformulär.
Läs mer
Nyhetsbrev

Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas av Be Better Online enligt gällande integritetspolicy