Målgruppsanalys

Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? En målgruppsanalys är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Många verktyg styrs nämligen av användarnas beteende, därför är det viktigt att veta vad som engagerar dem. Men hur gör man en målgruppsanalys för att underlätta en digital kundresa?

Målgruppsanalys för ökad insikt om dina kunder

Människor är komplexa varelser och det samma gäller för målgrupper. Hur gamla är dina kunder, var bor de, vilken utbildning har dem och vad jobbar de med? Vilken tid på dygnet är de mest redo att ta emot ditt budskap? Vad är de intresserade av? Vilka nätverk och medier följer de och vad söker de efter på nätet? De här frågeställningarna och många fler tas upp när man gör en målgruppsanalys.

Med en ökad förståelse för vilka som ingår i din målgrupp och hur de beter sig online är det lättare att nå ut till dem på ett bra sätt. Det ger en fingervisning om vilken typ av innehåll du bör producera för att hjälpa dem vidare på sin digitala kundresa. En målgruppsanalys underlättar även framtagandet av medie- och innehållsplaner.

Vi utför en kundundersökning och gör research i digitala källor. Vi vill veta vad målgruppen säger om ditt företag och varumärke på nätet. Målet är att samla insikter om dina kunder och var du kan nå dem i det digitala landskapet. Hör av dig till oss, så diskuterar vi målgruppsanalyser!

Kontakta oss om du vill veta mer!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyhetsbrev

Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas av Be Better Online enligt gällande integritetspolicy