Innehållsstrategi för sociala medier

Varför ska du finnas på sociala medier? Och hur mäter du om företaget lyckas? Det här är två frågor som många inte kan svara på. En innehållsstrategi är viktig. Det är den som hela arbetet ska grunda sig i och utgå från. Allt innehåll bör utgå ifrån din strategi. Har du inte en sådan på plats hjälper vi dig att ta fram en. I strategiarbetet utgår vi från ditt företag, varumärke och affärsmål. Vi inkluderar även en mindre konkurrens- och omvärldsanalys.

Så tar vi fram en innehållsstrategi för sociala medier

Genom att stanna upp, sitta ner och riktigt diskutera och fundera kring målgrupp, målsättningar och mätning av dina insatser blir arbetet med sociala medier både roligare och mer meningsfullt. Framförallt skapar det förutsättningar för bättre resultat. Ett strategiskt arbete kräver att du vågar utmana dig själv och kartlägga ditt varumärke, målgrupp/kund och affärsmål.

Vi lägger upp en innehållsstrategi för sociala medier tillsammans med dig under en workshop. Den pågår i ett par timmar och följer en tydlig struktur. Självklart uppmuntrar vi dig att ta upp det som du tycker är extra viktigt att betona. Målet med workshopen är att ta fram ett ramverk för hur du och vi ska arbeta vidare med dina sociala medier på ett enhetligt och effektivt sätt utifrån din verksamhet. Vi kartlägger vilka målsättningar du har och vilka teman du vill att innehållet ska följa. Vi diskuterar även fram vad vilka KPI:er och mätetal som är relevanta att spåra för att se hur arbetet går. Vi kan även se över olika sätt att engagera dina medarbetare i sociala medier, för att bli ambassadörer för ditt varumärke.

När workshopen är klar levererar vi ett översiktsdokument där vi listar både vad som diskuterades under workshopen och konkreta råd för arbetet framåt. Översiktsdokumentet blir en lathund för din innehållsstrategi, som både du och vi kan återkomma till för att hålla stabil kurs.

Smidig översikt över strategin med contentkalender

Hur ser man till att skapa intresseväckande content regelbundet? Det är en fråga som ofta ställs till oss. För även den duktigaste kommunikatören får idétorka då och då. Kanske är tidsbrist också en faktor, för när tid att skapa innehåll inte schemaläggs är det lätt hänt att något annat prioriteras. Med en contentkalender blir det enklare att planera tid till content-skapande och att samla alla dina idéer på en plats. Vi hjälper dig skapa ett ramverk där du definierar bland annat innehållskategorier och hur ofta publiceringar ska ske.

Låter en innehållsstrategi som ett bra sätt att förbättra din närvaro och mäta prestationen på sociala medier? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss så hjälper vi dig med innehållsstrategi!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sociala medier

Gör sociala medier till ditt skyltfönster, som ses av just de som är intresserade av det du har att erbjuda! Marknadsföring i sociala medier är enkelt när du har en byrå att bolla idéer med.
Läs mer

Innehållsstrategi

Tanken med en innehållsstrategi är att skapa en mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll. Med en tydlig plan blir det enklare att leverera relevant content, som tjänar ett syfte för din målgrupp - både tilll befintliga och potentiella kunder.
Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig med innehållsstrategi!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyhetsbrev

Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas av Be Better Online enligt gällande integritetspolicy