Strategi för sociala medier

Varför skall ni finnas på sociala medier? Och hur mäter ni om ni lyckas? Detta är två frågor som många inte kan svara på. Och hur kan man då göra ett bra jobb? En strategi är viktig, det är det som hela arbetet skall grunda sig i och utgå ifrån. Allt innehåll bör alltid utgå ifrån er strategi. Har ni inte en sådan på plats hjälper vi er att ta fram en sådan. I strategiarbetet utgår vi från ert företag, varumärke och affärsmål samt inkluderar en mindre konkurrens- och omvärldsanalys.

Förutsättningar för bättre resultat

Genom att stanna upp, sitta ner och riktigt diskutera och fundera kring målgrupp, målsättningar och mätning av sina insatser blir arbetet med sociala medier både roligare och mer meningsfullt – men framför allt skapar det förutsättningar för bättre resultat. Ett strategiskt arbete kräver att man vågar utmana sig och kartlägga ert varumärke, er målgrupp/kund och era affärsmål. Det innefattar att titta över olika potentiella sociala kanaler, och studera dess eventuella nuläge. Genom att kartlägga och definiera relevanta mätpunkter kan vi tillsammans hitta rätt strategi och målsättningar framåt.

Innehållsstrategi

Tanken med en innehållsstrategi är att skapa en mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll. Med en tydlig plan blir det enklare att leverera relevant content, som tjänar ett syfte för din målgrupp - både tilll befintliga och potentiella kunder.
Läs mer

Innehållsproduktion

Att skriva med ett språk som är lätt att ta till sig och engagerar klarar våra specialister utan problem. Vi kan även ta krispiga bilder och formge grafik som passar just ditt företag. Vi skapar uppehåll som uppskattas av både besökare och sökmotorer.
Läs mer

Mäta sociala medier

Genom att löpande mäta effekterna av sociala medier på ett korrekt sätt, får du bättre koll på vad som du gör bra. I takt med att vi investerar mer i sociala medier blir det också allt viktigare att besvara frågan: vad ger arbetet egentligen för effekt? I mer än likes och följare.
Läs mer

Socialrapporten

Äntligen allt på ett ställe! Vår socialrapport samlar hur det går på de sociala plattformarna, både tillsammans och nedbrutet per kanal, med tydligt visualiserade KPI:er och indikatorer på om det går bra eller dåligt, både på de resultat ni får organiskt och betalt.
Läs mer

Vill du veta mer om sociala medier-strategi? Kul! Hör av dig!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Frågor och svar

Varför behövs en strategi för sociala medier?

En strategi gör det lättare, roligare och mer mätbart att marknadsföra med sociala medier! När du vet vilka mål du har och vilka kanaler du ska satsa på blir det enklare att fatta beslut längs vägen. Tröskeln för att komma igång och skapa innehåll löpande blir lägre. Allt tack vare en tydlig riktning för arbetet.

Hur tar jag fram min strategi?

Det gäller att ta tag i svåra frågor som varför företaget ska finnas på sociala medier, vilka mål som ska sättas och hur du ska nå dit. Dessutom rekommenderar vi att du mäter resultaten löpande, för att se vad som går bra och vad som kan bli bättre. Känns det som ganska mycket? Vi kan vägleda dig kring frågorna, ge våra specialistråd och skicka en skriftlig rapport med din nya strategi för sociala medier.