Strategi

Visst är det skönt när målen är tydliga och alla inblandade vet vad som ska göras. När du vet hur du ska ta dig från a till b på ett sätt som gynnar ditt företag. Det är inte bara en trygghet, det är en god investering.

Vi hjälper dig att arbeta strukturerat genom att forma en strategi för din verksamhets digitala närvaro. Vi arbetar med fokus på dina mål för att stödja affärer, nå din målgrupp och möta affärsmål. Vår kompetens och erfarenhet har en bredd och djup som gör det möjligt att tackla de flesta utmaningar.

En dedikerad konsult hjälper dig

Vi skapar oss en klar bild av nuläget och samlar information som stödjer arbetet med att ta fram en strategi för din digitala närvaro. Allt med din verksamhets affärsmål och utmaningar som utgångspunkt.

Du får en dedikerad konsult eller ett team som arbetar med att ta fram din strategi. När den är klar hjälper vi dig även att göra den genomförbar. Därefter kan du välja om du vill ha ytterligare stöd och rådgivning med att göra planen till verklighet. Om du är intresserad av en utbildning eller workshop med oss kan vi självklart bidra med det också. Hör av dig till oss så möts vi för att forma en strålande strategi!

Kontakta oss idag för att höra hur vi kan hjälpa dig!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Frågor och svar om digital strategi

Vad är en digital strategi?

Det är en övergripande strategi för hela din digitala närvaro. I den sätter du digitala mål som stämmer överens med dina övergripande affärsmål, och definierar en plan för att nå dit.

Varför behöver jag en digital strategi?

Din digitala strategi kommer göra ditt arbete tydligare och se till att bilden som dina potentiella kunder får av ditt varumärke är enhetligt. I strategin listar vi målen ditt företag har med sin digitala närvaro, hur utmaningarna på vägen ska hanteras och vilka nyckeltal som ska mätas för att utvärdera hur arbetet går. Allt ska så klart formas med den övergripande affärsplanen som grund, för att ge dig en heltäckande överblick över hur du ska styra den digitala närvaron för att företaget i stort ska lyckas bättre!

Strategi för sociala medier

En strategi är viktig, det är det som hela arbetet skall grunda sig i och utgå ifrån. Allt innehåll bör alltid utgå ifrån er strategi. Har ni inte en sådan på plats hjälper vi er att ta fram en sådan.
Läs mer

Innehållsstrategi

Tanken med en innehållsstrategi är att skapa en mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll. Med en tydlig plan blir det enklare att leverera relevant content, som tjänar ett syfte för din målgrupp - både tilll befintliga och potentiella kunder.
Läs mer

Innehållsstrategi för sociala medier

Allt innehåll bör utgå ifrån din strategi. I strategiarbetet utgår vi från ditt företag, varumärke och affärsmål. Genom att skapa ett ramverk och strategi för ditt innehåll vet du att du skapar innehåll som tar dig närmare dina mål.
Läs mer