Medieplan

För att uppnå en så lönsam marknadsföring som möjligt är planering A och O. För att lägga upp din medieplan tar vi avstamp i data som visar hur dina befintliga kanaler och mediaköp presterar. Utifrån den här informationen tar vi fram en optimerad strategi, som säkerställer att du gör rätt investeringar i de medier som är mest relevanta och effektiva för dig.

Balansera dina investeringar

Tillsammans hittar vi en balans mellan investeringar i ditt varumärke och i konvertering. Vi lägger upp en plan som reflekterar dina kunders köpresa, med en tydlig målsättning för varje fas. Ofta identifierar vi även möjligheter att löpande förbättra dina mätpunkter. På så vis får vi tydligare och tydligare insyn i vad som presterar bäst och hur vi kan nå ännu bättre resultat.

Vi kan utgå från din existerande medieplan och analysera oss fram till förbättringar. Ett annat alternativ är att vi tar fram en helt ny och skräddarsydd medieplan. Kontakta oss för att diskutera alla dina möjligheter!

Kontakta oss så berättar vi mer!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyhetsbrev

Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas av Be Better Online enligt gällande integritetspolicy